Bezoekadres & Correspondentie
Tungeler Dorpsstraat 74
6005 RK WEERT
Postbus 365
6000 AJ WEERT

Openingstijden op werkdagen zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 10.00 tot 12.30 uur en
van 13.00 tot 17.00 uur.
Woensdag kantoor gesloten.

Bezoek op afspraak.
Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Telefoon: 0495-537342

E-mail Algemeen:
info@gevenweert.nl
E-mail Schade:
schade@gevenweert.nl

 

IBAN: NL93 ABNA 0616 9735 94
K.v.K. Roermond: 13017144
AFM:  12004316

hypotheek vormen

Wanneer u zich gaat oriënteren op de hypotheekmarkt, zult u verbaasd zijn over de vele mogelijkheden.

Grofweg zijn deze in 3 categorieën te verdelen:
1. hypotheekleningen zonder aflossing (aflossingsvrij);
2. hypotheekleningen met aflossing gedurende de looptijd
(bijv. annuïteitenhypotheek);
3. hypotheekleningen met een uitgestelde aflossing
(bijv. spaarhypotheek);

Daarnaast zijn er nog diverse combinaties mogelijk.
Welke hypotheekvorm voor u het meest geschikt is, is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

Hieronder geven wij een korte toelichting op diverse hypotheekvormen. In een persoonlijk gesprek gaan wij dieper in op de mogelijkheden voor ú en zullen wij u uitgebreider informeren.

aflossingsvrije hypotheek

Een lening waarbij de schuld niet afneemt, u lost dus niet af. U betaalt alleen rente over het geleende bedrag. U heeft bij deze vorm de laagste maandlast.

annuïteitenhypotheek

U betaalt een vast bedrag per maand, bestaande uit rente en aflossing. Uw bruto maandlast blijft gelijk, maar doordat uw fiscale voordeel afneemt, neemt uw netto maandlast toe. Uw hypotheekschuld is aan het einde van de looptijd volledig afgelost.

lineaire hypotheek

Uw maandlast bestaat uit rente en aflossing. Door een vast maandelijks aflossingsbedrag, neemt uw maandlast af. Uw fiscale voordeel neemt ook af. Aan het einde van de looptijd is uw hypotheekschuld volledig afgelost.

spaarhypotheek

U betaalt maandelijks rente over de hypotheeklening en een bedrag voor de bijbehorende spaarpolis (met een 100% gegarandeerd eindkapitaal) waarmee u vermogen opbouwt. Dit vermogen gebruikt u om op de einddatum uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk af te lossen, ook wel uitgestelde aflossing genoemd. Uw fiscale voordeel blijft hiermee maximaal. Uw netto maandlast blijft gelijk.
Bij deze vorm kiest u voor absolute zekerheid. U weet bij aanvang precies waar u aan toe bent.

bankspaarhypotheek

Dezelfde methodiek als bovengenoemde spaarhypotheek, met het grootste verschil dat de vermogensopbouw niet via een polis gaat, maar via een spaarrekening. Alleen zal er nog een losse risicoverzekering bijgesloten moeten worden.

beleggingshypotheek

U betaalt maandelijks rente over de hypotheeklening en een bedrag voor de bijbehorende beleggersrekening waarmee u vermogen opbouwt. Dit vermogen gebruikt u om op de einddatum uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk af te lossen, ofwel er is sprake van een uitgestelde aflossing. Uw fiscale voordeel blijft hierdoor maximaal en uw netto maandlast blijft gelijk.
Bij deze vorm is sprake van risico en zullen wij in het kader van onze zorgplicht jegens u ook goed inventariseren in welke mate dit risico voor u verantwoord is. Er is minder zekerheid omtrent het opgebouwde vermogen op de einddatum omdat u belegt in plaats van spaart. U loopt hiermee het risico dat er meer of minder vermogen wordt opgebouwd dan bij aanvang werd verwacht. Hierdoor blijft u met een lagere of een hogere restschuld zitten.

hybride hypotheek

Dit is een combinatie van bovengenoemde spaar- en beleggingshypotheek. U heeft een beperkte zekerheid. U spaart en belegt tegelijkertijd.

levenhypotheek

Dit is een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een levensverzekering. aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden, wordt de hypotheeklening (deels) afgelost met de uitkering uit de verzekering.
Het opgebouwde vermogen is o.a. afhankelijk van de rekenrente, waardoor er beperkte zekerheid is.

lijfrentehypotheek

Combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een aanvullende voorziening voor uw oude dag, de zgn. lijfrente.
Zowel de hypotheekrente als de premie voor de lijfrente zijn fiscaal aftrekbaar. Uit de lijfrenteverzekering ontvangt u vanaf de afgesproken einddatum periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen zijn wel belast en hiermee kunt u de hypotheekrente blijven betalen en eventueel uw pensioen aanvullen. U lost de hypotheeklening geheel of gedeeltelijk af bij verkoop van uw woning of bij eerder overlijden.
Deze hypotheekvorm is ook in combinatie met andere hypotheekvormen mogelijk.

Indien u graag wilt weten welke vorm voor u het meest geschikt is, neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken